DXCC error  Robot

Het station 4U1A wordt door de robot niet herkend. Dit wordt op een later tijdstip aangepast en heeft geen gevolgen voor de uitslag.

Het aanleveren van de logs

De belangrijkste wijzigingen staan elders op deze website.

SD gebruikers a.u.b. versie 14.29 of nieuwer (met bug fix voor PACC contest) downloaden

Enige handige tips:

 • De CATEGORY tags geven de meeste problemen. Hieronder nogmaals de juiste tags voor de diverse categorieën. Voor Cabrillo v3 vind je hier uitgebreide voorbeelden. Hieronder zie je voorbeelden voor Cabrillo versie 2.0.
  CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH CW
  CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW CW
  CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH SSB
  CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW SSB
  CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
  CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW MIXED
  CATEGORY: MULTI-ONE ALL HIGH MIXED
  CATEGORY: MULTI-UNLIMITED ALL HIGH MIXED
  CATEGORY: SINGLE-OP ALL QRP MIXED
  CATEGORY: SWL ALL MIXED

Voor PD-stations BEIDE regels:
CATEGORY: SINGLE-OP LIMITED LOW MIXED
CATEGORY-OVERLAY: NOVICE-TECH

CATEGORY: CHECKLOG

 • Zet je soapbox in de Cabrillo file middels de ‘SOAPBOX:’ header tag. Elke soapbox regel MOET met deze tag beginnen.Dus b.v.
  START-OF-LOG: 2.0
  ARRL-SECTION: DX
  CALLSIGN: PA9ABC
  CLUB: 35 NIJMEGEN
  CONTEST: PACC
  CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW CW
  CLAIMED-SCORE: 396492
  OPERATORS: PA9ABC
  NAME: W.E. Strijd
  ADDRESS: Contestlaan 73
  ADDRESS: DXSTAD,  1234 AB
  ADDRESS: The Netherlands
  CREATED-BY: N1MM Logger V7.12.6
  SOAPBOX: Leuke contest met veel deelnemers.
  SOAPBOX: De condities waren matig, maar toch
  SOAPBOX: lekker door kunnen werken.
 • Het log wordt verwerkt door een “robot” zoals ook bij de andere grote contests gebeurt. HA1AH ontwikkelt voor ons een complete software suite met een web based user interface. Je kunt dan je log rechtstreeks uploaden naar de robot. Je kunt je log zelfs on-line verbeteren of van A tot Z met de hand invoeren.
 • Het vaantje en of award wordt alleen verstuurd als het volledige adres is vermeld in de cabrillo header. Tevens geldt voor Multi stations: het aantal vaantjes dat wordt opgestuurd is gelijk aan het aantal operators die vermeld moeten staan in de cabrillo header.

Log inzendtermijn deadline

00:00 UTC, 1 Maart 2019

Vóór het aanleveren

Kijk het log goed na op typfouten en andere voor de handliggende fouten.
Het gehele log moet op chronologische volgorde staan, dat geldt ook voor multi-op logs !

Veel voorkomende fouten:

 • Het ontvangen volgnummer bevat de letter ‘O’ i.p.v. het cijfer ‘0’.
 • De mode en RST kloppen niet met elkaar. Als de set niet is ge-interfaced met het log programma, let dan op dat band en mode in de log en op de set tegelijkertijd worden veranderd.
 • “Onmogelijke calls” (t.g.v. typfout)
 • Tijd niet binnen de tijdsgrenzen van de contest.
 • Ontbreken van ontvangen volgnummer.

Het loont dus om het log goed te controleren voordat het wordt aangeleverd. De log robot zal ook ERROR(s) genereren bij aanlevering. Als er teveel fouten zijn of fundamentele fouten (b.v. verkeerde Cabrillo headers) dan wordt het log afgekeurd. Je kunt het log dan verbeteren en opnieuw aanleveren (zo vaak als je wilt).

Als je alle instructies en tips gelezen hebt:…..->